Dzieci

W Infinity Dance Studio for KIDS szczególną uwagę przywiązujemy do rozwoju ruchowego naszych Milusińskich. Dbamy, aby od najmłodszych lat swojego życia wyrabiali poczucie rytmu, stawali się coraz bardziej zwinni, uczyli się orientacji w przestrzeni, kształtowali koordynację ruchową,

mając przy tym dużo frajdy i radości, poznając różne stosowne do wieku figury i style taneczne (podstawy tańca towarzyskiego, tańce grupowe, zabawy taneczno - ruchowe, elementy tańca klasycznego, zumba kids i inne).

Ważne dla nas jest, aby dzieci spędzały aktywnie czas grupie, ucząc się poprawnych relacji społecznych i zasad współpracy. Podczas naszych zajęć dziecko nawet nie zauważy, że w trakcie zabawy nauczyło się tak wiele.

Zajęcia trwają 30 min* i odbywają się raz w tygodniu

* Zajęcia dla dzieci do 3 lat trwają 20 min